PROPOZICE Ročníku 2019


Termín: čtvrtek 1.8 - neděle 4.8.2019

Místo: Pension Lomnický šenk (Lomnice 99, 793 02 Lomnice)

Pořadatel: Ledová stopa z.s. Ondrášov 38, Moravský Beroun

Pravidla: dle soutěžního řádu dogtrekkingu ( https://dogtrekking.info/pravidla_cze.htm )

Délka trasy (časový limit):

 • LONG - cca 88 km (48 hod)
 • MID - cca 43 km (24 hod)
 • SHORT - cca 25 km (8 hod)
 • Puppy / Baby do 10km

MIDu, SHORTu a baby se mohou zúčastnit i závodníci bez psů-turistická kategorie (muži /ženy)

Podmínky účasti

Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem. Platné očkování psa proti vzteklině, pes musí být zdravý! Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona č. 246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č. 77/2004 Sb. v platném znění. Zahraniční účastníci předloží platný pas zvířete v zájmovém chovu. (https://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/cestovanisezviraty/cestovani/i-cestovani.html)

Přihlášky a startovné

Vyplňte prosím on-line formulář https://forms.gle/Cv5BncVK2ajUTrN26

Startovné plaťte převodem na účet 1817388016/3030 variabilní symbol 2019, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda.

Ceník 

Při platbě do 30.6.2019 je startovné zvýhodněné (první cena), při platbě po tomto datu do uzávěrky je cena zvýšená (druhá cena). Při platbě na místě platí cena v závorce. Počítá se datum připsání platby na účet.

 • Long - 300 Kč / 350 Kč (450 Kč platba po uzávěrce na místě)
 • MID - 250 Kč / 300 Kč (350 Kč platba po uzávěrce na místě)
 • SHORT - 150 Kč / 200 Kč (250 Kč platba po uzávěrce na místě)
 • Puppy/Baby -  150 Kč / 200 Kč (250 Kč platba po uzávěrce na místě)

Přihlášení je platné až po zaplacení startovného. Startovné nelze převádět na jiného účastníka. Startovné lze vrátit po domluvě s pořadateli u prezence, příp. zaslat zpět na účet.

U zahraničních závodníků platba probíhá na místě. Cena se určuje dle data přijetí přihlášky.

Kategorie

 • LONG:
 • DTM 1: muži do 40 let
 • DTM 2: muži nad 40 let
 • DTW 1: ženy do 35 let
 • DTW 2: ženy nad 35 let
 • MID:
 • DTM 1: muži do 40 let
 • DTM 2: muži nad 40 let
 • DTW 1: ženy do 35 let
 • DTW 2: ženy nad 35 let
 • Účastníci LONGu, kteří již překročili věkovou hranici pro zařazení do kategorie DTx 2 se mohou sami rozhodnout, zda budou startovat v kategorii DTx 1 nebo DTx 2. Ve zvolené kategorii však bude nutné startovat celou sezónu 2019, pokud se účastník přihlásí na jiné akci seriálu MČR v roce 2019 do odlišné kategorie, bude z bodování seriálu MČR vyřazen.
 • SHORT:
 • ŽENY
 • MUŽI
 • Puppy: kategorie se štěňaty
 • Baby: kočárková procházka (se psem nebo bez)

Uzávěrka přihlášek

 • LONG - 24.7.2019
 • MID - 24.7.2019
 • SHORT - 30.7.2019

Prezence, veterinární přejímka

 • LONG - čtvrtek 1.8.2019 od 19:00 do 21:00 hod.
 • MID - pátek 2.8.2019 od 19:00 do 21:00 hod. (výjimečně i v sobotu 3.8.2019 od 7:00 do 8:00 hod. po předchozí domluvě s pořadatelem) 
 • SHORT - sobota 3.8.2019 od 7:00 do 9:00 hod. Při prezenci budou kontrolovány očkovací průkazy psů, i těch, kteří se budou pohybovat v areálu a závodu se neúčastní.
 • Závodníci obdrží mapu (LONG velikosti A3), itinerář a startovací kartu.

Briefing

Účastníci se při briefingu dozví podrobnosti o trati, bivaku, kontrolních bodech, nouzové tel. číslo apod. (https://dogtrekking.info/pravidla_cze.htm)

 • LONG - čtvrtek 1.8.2019 přibližně ve 21:00 hod.
 • MID - pátek 2.8.2019 přibližně ve 21:00 hod.
 • SHORT - bez briefingu

Start

 • LONG - pátek 2.8.2019 od 07:00 do 09:00 hod.
 • MID - sobota 3.8.2019 od 07:00 do 09:00 hod.
 • SHORT - sobota 3.8.2019 od 07:00 do 10:00 hod. Závodníci v tomto časovém okně startují v libovolném pořadí v časovém intervalu nejméně 1 minuty, čas startu jim bude vyznačen na startovní kartu.
 • Pro LONG je případně možné startovat kdykoli v pátek či v sobotu, jako čas startu však bude vyznačeno - pátek 2.8.2019 v 9:00 hod, závodník si tak zkrátí standardní časový limit (do cíle je třeba dorazit nejpozději v neděli 4.8.2019 v 10:00 hod.). Pokud se tak rozhodnete, uveďte to prosím v přihlášce do poznámky.

Trasa

Povede po turistických značkách a individuálním značení pořadatelů krajem vyhořelých sopek, uměle vytvořených vodních ploch. Cestou budete moci obdivovat četné přírodní zajímavosti a kulturní památky.

Mapa: Potřebný výřez obdrží každý závodník při prezenci.

Kontrolní body: Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu. Alespoň na jednom kontrolním bodu bude "živá kontrola", v tomto místě bude možno doplnit zásoby vody. Náhodné kontroly se zaměří zejména na dodržování zákazu volného pohybu psů v závodě a na kontrolu povinné výbavy.

Povinná výbava

Bude kontrolována na startu a může být kontrolována kdekoli na trati i po příchodu do cíle!

 • LONG
 • Mapa s trasou (zajistí pořadatel) nebo vlastní
 • Lékárnička
 • 1 x obvaz hotový
 • 1 x elastické obinadlo
 • 5 x náplast s polštářkem
 • 1x izotermická folie
 • bivakovací potřeby (spacák, alumatka/hamaka/karimatka)
 • miska pro psa
 • strava pro psa a pro člověka
 • lahev na vodu pro psa
 • dvě botičky pro každého psa
 • funkční svítílna (doporučujeme čelovou)
 • průkaz zdravotního pojištění
 • MID
 • Mapa s trasou (zajistí pořadatel) nebo vlastní
 • Lékárnička
 • 1 x obvaz hotový
 • 1 x elastické obinadlo
 • 5 x náplast s polštářkem
 • 1x izotermická folie
 • miska pro psa
 • lahev na vodu pro psa
 • funkční svítilna
 • dvě botičky pro každého psa
 • SHORT
 • Mapa s trasou (zajistí pořadatel) nebo vlastní
 • miska pro psa
 • lahev na vodu pro psa
 • 2 botičky na psa


 • Doporučená výbava
 • funkční mobilní telefon
 • pláštěnka
 • náhradní oblečení
 • buzola
 • náhradní baterie
 • zahraniční účastníci pojištění léčebných výloh
 • košík (náhubek)

Vyhlášení výsledků

 • LONG - neděle 4.8.2019 po 11:00 hod. (po vyhlášení MIDu)
 • MID - neděle 4.8.2019 v 10:00 hod.
 • SHORT - sobota 3.8.2019 v 18:00 hod. 
 • Ceny si budou účastníci přebírat výhradně osobně v době určené pořadatelem. Kdo se vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny. Vyzvednout či zaslat poštou lze pouze pamětní listy.

Další podmínky

 • Závod je zařazen do seriálu Mistrovství ČR v dogtrekkingu a dogmaratonu. Závodníci jsou povinni řídit se Soutěžním řádem dogtrekkingu. 
 • Dogtrekking je extrémní vytrvalostní sport. Účastníci jsou při něm odkázáni pouze sami na sebe a do závodu vstupují na vlastní nebezpečí.
 • Účastníci ve věku 15-18 let předloží při prezentaci písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Závodník do 15 let se smí účastnit pouze s dospělým doprovodem, který ale závodníkovi nikterak nesmí pomáhat.
 • Účastníci se na trati pohybují nejvíce ve dvojicích. Po celou dobu závodu musí být psi připoutaní.
 • Odvoz z trasy bude zajištěn zdarma v případě úrazu nebo vyčerpání psů, v ostatních případech za poplatek 200 Kč. Upozorňujeme (po odstoupení ze závodu) na možnost využití autobusových linek, či zkrácení trasy. Odvozy z důvodu "je mi zima a nemám spacák" NEBUDOU zajišťovány!
 • Porušení pravidel (zejména volný pohyb psů v závodě i na pozemcích penzionu) může vést k okamžité diskvalifikaci.
 • Každý účastník obdrží parkovací kartu po zaplacení ubytování, nutno umístit za čelní sklo.

Ceník ubytování

Platba za ubytování se platí před prezencí!

Kontakty na pořadatele.

 • Macková Renáta +420 776128869
 • Macek Petr st. +420 603718454
 • Macek Petr ml +420 733680568
 • Macek Pavel +420 775025502